บุพเพเล่ห์จันทร์ กะรัตลักษณ์

ISBN:

Published: October 2012

Paperback

222 pages


Description

บุพเพเล่ห์จันทร์  by  กะรัตลักษณ์

บุพเพเล่ห์จันทร์ by กะรัตลักษณ์
October 2012 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, RTF | 222 pages | ISBN: | 4.34 Mb

เมือ ‘จินปายไช’ ตองมาอาศัยอยูกับญาติซึงเปนคนสนิทของนายหญิงตระกูลฟู เธอจึงอยูในฐานะสาวใชของบาน หญิงสาวดูแตกตางจากผูอืนในดานความคิดและการประพฤติตน รวมทังใฝรูและมีนำใจ ซึงความใสซือนารักอยางเปนธรรมชาติกไปตองตา ‘ฟูหลิงเฉิน’ บุรุษรูปงามทีเปนนายใหญของบานเขMoreเมื่อ ‘จินป๋ายไช่’ ต้องมาอาศัยอยู่กับญาติซึ่งเป็นคนสนิทของนายหญิงตระกูลฟู่ เธอจึงอยู่ในฐานะสาวใช้ของบ้าน หญิงสาวดูแตกต่างจากผู้อื่นในด้านความคิดและการประพฤติตน รวมทั้งใฝ่รู้และมีน้ำใจ ซึ่งความใสซื่อน่ารักอย่างเป็นธรรมชาติก็ไปต้องตา ‘ฟู่หลิงเฉิน’ บุรุษรูปงามที่เป็นนายใหญ่ของบ้านเข้าอย่างจัง ในสายตาของใครๆ เขาเป็นคนที่เย็นชาไร้หัวใจ แต่เธอกลับรับรู้ได้ถึงความอ่อนโยนในแววตาของเขา ยิ่งนานวันเธอกับเขาเหมือนมีเส้นด้ายสีแดงผูกโยงให้เข้าหากัน เจ้านายหนุ่มที่แสนเย็นชากลับยิ้มง่ายขึ้น แถมยังทำให้เธอใจเต้นกับสายตาวิบวับบอกความในใจอีกด้วยEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "บุพเพเล่ห์จันทร์":


aleokazja.com.pl

©2012-2015 | DMCA | Contact us