กำกับรัก สั่งคัตหัวใจ สาธิตา

ISBN:

Published:


Description

กำกับรัก สั่งคัตหัวใจ  by  สาธิตา

กำกับรัก สั่งคัตหัวใจ by สาธิตา
| | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, ZIP | | ISBN: | 8.50 Mb

แผนรักพลิกลอก ผูกำกับสาวหาวตองแปลงโฉมตัวเองเปนสาวสวยสุดเซกซีตามแผนการ “เปลียนฉันใหเปนคนใหม”ของเพือนสาวแสน (ตัว) ดี เมือพบวานักแสดงนำชายเรือง “ซีเครตเลิฟ...รักลับๆ” ทีหลอนกำกับ คือสุดหลอสมัยวัยเรียนทีหลอนเคยแอบรัก! จะถอนตัวกไมได ทีสำคัญภาพยนตรเรืองนีMoreแผนรักพลิกล็อก ผู้กำกับสาวห้าวต้องแปลงโฉมตัวเองเป็นสาวสวยสุดเซ็กซี่ตามแผนการ “เปลี่ยนฉันให้เป็นคนใหม่”ของเพื่อนสาวแสน (ตัว) ดี เมื่อพบว่านักแสดงนำชายเรื่อง “ซีเคร็ตเลิฟ...รักลับๆ” ที่หล่อนกำกับ คือสุดหล่อสมัยวัยเรียนที่หล่อนเคยแอบรัก!

จะถอนตัวก็ไม่ได้ ที่สำคัญภาพยนตร์เรื่องนี้เขียนขึ้นมาจากชีวิตจริงของหล่อนเอง...กับชายหนุ่มปฏิบัติการเพื่อให้เขาจำหล่อนไม่ได้จึงเริ่มขึ้น โดยหารู้ไม่ว่าหล่อนเจอแผนซ้อนแผนเข้าอย่างจัง...Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "กำกับรัก สั่งคัตหัวใจ":


aleokazja.com.pl

©2012-2015 | DMCA | Contact us